Comunicats

 • 4/3/2022 – Suport als representants veïnals / Apoyo a los representantes vecinales [enllaç/enlace
 • 18/09/2020 – FEDPROVECS es reuneix amb el president de la diputació, José Martí / FEDPROVECS se reúne con el presidente de la diputación, José Martí [enllaç]
  • “La federació va mostrar la seua preocupació pel desenrotllament del Món rural”
   El dijous, 17 de Setembre membres de la junta directiva encapçalada per la nostra presidenta, Vicky Amores, van ser rebuts en la Diputació Provincial pel president, José Martí. On van mantindre una reunió sobre diferents temes que afecten les associacions de veïns i als municipis de la província.
  • “La federación mostró su preocupación por el desarrollo del
   Mundo rural”
   El jueves, 17 de Septiembre miembros de la junta directiva encabezada por nuestra presidenta, Vicky Amores, fueron recibidos en la Diputación Provincial por el presidente, José Martí. En dónde mantuvieron una reunión sobre diferentes temas que afectan a las asociaciones de vecinos y a los municipios de la provincia.
 • 20/08/2020 – Jose Magarzo, Descanse en pau / Jose Magarzo, Descanse en paz [enlace]
  • Una persona molt carismàtica i sempre va estar al servici de la ciutadania.
   FedProVeCas dóna el seu més sincer condol a la família de Jose Magarzo, qui va ser president de la Federació d’Associacions de Veïns de Castelló i les seues comarques, la que actualment és la Federació Provincial d’Associacions de Veïns de Castelló.
   Una persona molt carismàtica i sempre va estar al servici de la ciutadania, quan una associació necessitava ajuda o informació ell sempre estava ací. Descanse en pau.

  • Una persona muy carismática y siempre estuvo al servicio de la ciudadanía.
   FedProVeCas da su más sincero pésame a la familia de Jose Magarzo, quien fue presidente de la Federación de asociaciones de vecinos de Castellón y sus comarcas, la que actualmente es la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Castellón.
   Una persona muy carismática y siempre estuvo al servicio de la ciudadanía, cuando una asociación necesitaba ayuda o información él siempre estaba ahí. Descanse en paz.

 • 11/08/2020 – Nace Castelló parla / Naix Castelló habla [enlace]
  • FedProVeCas llança en Facebook el grup denominat “Castelló Parla / Castelló Habla” perquè els ciutadans de la província, que tinguen ganes de millorar el seu barri, municipi o ciutat, puguen posar totes les seues idees, inquietuds sobre el desenrotllament del seu barri, reivindicacions, reclamacions, agraïments, etc…

   En aquest grup tots tenim cabuda, sempre amb el màxim respecte cap als altres participants del grup i institucions públiques o privades.

   Entra en Facebook, busca Castelló Parla / Castelló Habla i unix-te. T’esperem!!!

  • FEDPROVECAS lanza en Facebook el grupo denominado “Castelló Parla / Castelló Habla” para que los ciudadanos de la provincia, que tengan ganas de mejorar su barrio, municipio o ciudad, puedan poner todas sus ideas, inquietudes sobre el desarrollo de su barrio, reivindicaciones, reclamaciones, agradecimientos, etc…En este grupo todos tenemos cabida, siempre con el máximo respeto hacia los demás participantes del grupo e instituciones públicas o privadas.Entra en Facebook, busca Castelló Parla / Castellón Habla y únete. Te esperamos!!!
 • 13/03/2020 – Hem quede en casa / Me quedo en casa [enlace]
  • FEDPROVECAS veient els últims comunicats del Govern d’Espanya, Generalitat Valenciana, Diputació de Castelló i ajuntaments de la província.

   Anuncia el cessament de totes les seues activitats presencials en la seua seu en carrer Montcada, 13. Fins que cesse la situació actual. I les autoritats competents ho permeten. Ja s’anunciarà la seua represa de les activitats. No obstant això, la federació seguirà activa, podran contactar amb nosaltres per correu electrònic fedprovecas@gmail.com i per telèfon mòbil.

   Es recomana als veïns que viuen en municipis grans i tinguen casa en algun municipi de la província i que s’han vist afectats per les restriccions, per a contindre el Coronavirus, que es queden en el lloc on residixen habitualment.

   No són vacacions, les mesures que es prenen per a contindre el COVID-19. Per responsabilitat ciutadana, no realitzen més viatges dels estrictament necessaris.

   Tots junts eixirem d’esta situació.

   Queda’t a casa.

  • FEDPROVECAS viendo los últimos comunicados del Gobierno de España, Generalitat Valenciana, Diputación de Castellón y ayuntamientos de la provincia.

   Anuncia el cese de todas sus actividades presenciales en su sede en calle Moncada, 13. Hasta que cese la situación actual y las autoridades competentes lo permitan. Ya se anunciará su reanudación de las actividades. No obstante, la federación seguirá activa, podrán contactar con nosotros por correo electrónico fedprovecas@gmail.com y por teléfono móvil.

   Se recomienda a los vecinos que viven en municipios grandes y tengan casa en algún municipio de la provincia y que se hayan visto afectados por las restricciones, para contener el Coronavirus, que se queden en el lugar donde residen habitualmente.

   No son vacaciones, las medidas que se toman para contener el COVID-19. Por responsabilidad ciudadana, no realicen más viajes de los estrictamente necesarios.

   Todos juntos saldremos de esta situación.

   Quédate en casa.

 • 08/03/2020 – Dia de la dona / Día de la Mujer [enlace]
  • A totes les dones que van decidir endinsar-se un dia en el moviment veïnal, que com en l’actualitat, van haver d’enfrontar-se a Goliat. Que pel simple fet de ser dones, més d’una volta van ser donades de menys per governs.

   A totes elles que formen part del moviment veïnal.

   Feliç dia de la dona!!

  • A todas las mujeres que decidieron adentrarse un día en el movimiento vecinal, que como en la actualidad, tuvieron que enfrentarse a Goliat. Que por el simple hecho de ser mujeres, más de una vez fueron vapuleadas por gobiernos.

   A todas ellas que forman parte del movimiento vecinal.
   ¡¡¡Feliz dia de la mujer!!!

 • 28/02/2020 – No a la remodelació de l’Avinguda de Lledó / No a la remodelación de la Avenida de Lidón [enlace]
  • FEDPROVECAS fa costat als companys de l’Associació de Veïns de Rafalafena, amb la decició presa sobre el projecte de remodelació de l’Avinguda de Lledó.

  • FEDPROVECAS apoya a los compañeros de la Asociación de Vecinos de Rafalafena, con la decisión tomada sobre el proyecto de remodelación de la Avenida del Lidón.