Rafalafena en lluita

L’Associació de Veïns Rafalafena, Federació Prov. d’AA.VV (FEDPROVECAS) entre altres associacions, comerços i veïns estan lluitant des de fa mesos, en contra del projecte de la reforma de l’Avinguda de Lledó, que l’Ajuntament de Castelló ha preparat i el cost del qual serà de 3’3 milions d’euros, finançat entre l’Ajuntament i amb fons europeus. 

Els veïns diuen alt i clar que es tracta d’una avinguda emblemàtica, possiblement de les més àmplies de Castelló, on hi ha espai suficient per a fer un carril bici, mantenint els dos carrils de circulació tant d’entrada com d’eixida de la ciutat i sense retirar els aparcaments actuals de l’avinguda. 

Des de FEDPROVECAS donem tot el nostre suport i col·laboració als veïns, comerços, fundacions i associacions del barri de Rafalafena i adjacents de la ciutat Castelló de la Plana, en la seua lluita contra un projecte que ja naix sense el suport ciutadà necessari.

La Asociación de Vecinos Rafalafena, Federación Prov. de AA.VV (FEDPROVECAS) entre otras asociaciones, comercios y vecinos están luchando desde hace meses,  en contra del proyecto de la reforma de la Avenida de Lidón que el Ayuntamiento de Castellón ha preparado y cuyo coste será de 3’3 millones de euros, financiado entre el Ayuntamiento y con fondos europeos.

Los vecinos dicen alto y claro que se trata de una avenida emblemática, posiblemente de las más amplias de Castellón, donde hay espacio suficiente para hacer un carril bici, manteniendo los dos carriles de circulación tanto de entrada como salida de la ciudad y sin retirar los aparcamientos actuales de la avenida

Desde FEDPROVECAS damos todo nuestro apoyo y colaboración a los vecinos, comercios, fundaciones y asociaciones del barrio de Rafalafena y adyacentes de la ciudad Castellón de la Plana, en su lucha contra un proyecto que ya nace sin el apoyo ciudadano necesario.