CULTUR-FED en marcha

Naix CULTUR-FED, el projecte cultural de la Federació Provincial d’Associacions de Veïns de Castelló i que té com a objectius «la dinamització sociocultural dels barris de Castelló capital i de les comarques castellonenques.

S’anuncia la intenció de començar les activitats de CULTUR-FED el pròxim mes de juny amb «una gala lírica inaugural» per a prosseguir amb «un cicle de micro-teatre i monòlegs, un festival folklòric i una exposició que unix-ca les cultures de Castelló i Xina, davall el lema, ‘Abrazo entre culturas'».

Nace CULTUR-FED, el proyecto cultural de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Castellón y que tiene como objetivos “la dinamización sociocultural de los barrios de Castellón capital y de las comarcas castellonenses.

Se anuncia la intención de comenzar las actividades de CULTUR-FED el próximo mes de junio con “una gala lírica inaugural” para proseguir con “un ciclo de micro-teatro y monólogos, un festival folclórico y una exposición que una las culturas de Castellón y China, bajo el lema, ‘abrazo entre culturas’”.

Logotipo de CULTUR-FED